Valuta:  
Intuberen tijd, intuberen pogingen, hoor rate (HR), gemiddelde arteriële druk (MAP), zuurstofdesaturatie (SO2; 90%), keelpijn, patiënttevredenheid en postintubation neurologische uitkomst werden tijd recorded.Jordans Kopen Intubating was significant lager in G vergeleken met F-groep (26, ±, 5 versus 72, ±, 11 respectievelijk), terwijl het percentage van de eerste succesvolle poging intuberen was G-groep (88%) iets hoger uit dan in groep F (72%). Zowel HR en MAP werden alleen in F groep aanzienlijk toegenomen tijdens intubatie in vergelijking met de basale lijn waarden. Air Jordan Belgie Beide apparaten veilig waren voor post neurologische uitkomst. Geen significante verschillen optreden van bijwerkingen of de tevredenheid van patiënten werden opgenomen tussen groups.The GVL is een veilige surrogaat voor FOB tijdens wakker intubatie voor posttraumatische cervicale wervelkolom fixatie. Een studie van de macht wet variatie in sterkte van het signaal over afstand geeft een exponent n van 2,23 onder gematigde tempo omstandigheden met een Pearson kwadraat correlatiecoëfficiënten van r2 = 0,42. Dit betekent dat 42% van het verschil kan worden verklaard door de aanpassing.